Bakunin 2014

24.03.2014 11:09

Bakunin 2014 (III.)


Člověk se osvobodil, oddělil se od své živočišnosti a stal se člověkem; započal svou historii a svůj ve vlastním slova smyslu lidský vývoj aktem neposlušnosti a poznání, to jest vzpourou a myšlením.
Tři základní prvky, nebo chcete-li tři principy, představují elementární podmínky lidského vývoje v dějinách, jak kolektivního, tak individuálního: 1. 
lidská animalita; 2. myšlení; 3. vzpoura. Tomu prvnímu odpovídá právě společenská a soukromá ekonomika; tomu druhému věda; a tomu třetímu svoboda.

Idealisté všech škol, aristokraté a buržoové, teologové a metafyzici, politikové a moralisté, náboženští představitelé, filozofové nebo básníci – a nesmíme zapomenout ani na liberální ekonomy, jak známo bezmezné uctívače ideálu – bývají velmi uraženi, když se jim řekne, že člověk, se vší svou okázalou inteligencí, se svými vznešenými idejemi a nekonečnými tužbami, je jako všechno, co na světě existuje, pouze hmota, nic jiného než produkt této 
hrubé hmoty.
Více na Čsaf.cz

Bakunin 2014 (I.)
Bakunin 2014 (II.)

Bakunin 2014 (III.)
Bakunin 2014 (IV.)
Bakunin 2014 (V.)
Bakunin 2014 (VI.)