Bosna: Všem se tu z politických stran zvedá žaludek

02.03.2014 18:14

Bosna: Všem se tu z politických stran zvedá žaludek

Z čeho pramení tak negativní vztah k politickým stranám?

Lidé se zklamali, pokud jde o činnost politických stran. Podstatné je, že hodně lidí tu bylo zabito, protože před dvaceti lety strany rozpoutaly válku, válku kvůli penězům a politickým zájmům. Navíc si dnes lidé uvědomují, že strany nikdy nepracovaly v jejich zájmu a vždycky hájily jen vlastní stranické zájmy včetně toho, když spolupracovaly s jiným stranami. Z podobných příčin panuje i obecná nedůvěra k nevládním organizacím, které sledují také své vlastní zájmy a jsou placeny politiky.
...

Myslíš, že lidé potřebovali projít bosenskou válkou, etnickými čistkami a dvaceti lety vlády nacionalistů, aby pochopili, že nacionalismus není řešení?
No, vypadá to tak. My mladí jsme zvyklí na propagandu nacionalismu – a to z nás udělalo antifašisty. Víš, viděli jsme, že generace našich rodičů bojovala „za zemi, za svobodu“ a nakonec se na ně na všechny ta samá země vykašlala. Země, za jejíž nezávislost prolili krev. Je hodně důležité, že teď v Bosně odmítají téma obsazení Republiky srbské (tj. autonomní části Bosny). Prezident Republiky srbské pořád otevírá tohle téma, říká, že jsme všichni bosenští nacisti a máme v plánu zničit Srby. Je to naprostá lež, protestující mnohokrát prohlásili, že nemají žádné takové záměry ve vztahu k bosenským Srbům. Srbové si musí sami rozhodnout o tom, jak mají žít, ne my. Samozřejmě nejsme proti pomoci Srbům, když bude třeba.

Bosna a Hercegovina se skládá z několika částí: z bosensko-chorvatské (muslimsko-chorvatské) federace a srbského bosenského státu; máme tři prezidenty, žádné politické rozhodnutí v bosensko-chorvatské federaci nelze přijmout bez souhlasu prezidenta Republiky srbské a naopak, on nemůže přijmout rozhodnutí bez souhlasu vlády bosenských Muslimů a Chorvatů. Tenhle zamotaný nefungující systém je výsledkem občanské války a Daytonské dohody. Ale pravda je, že všichni tihle prezidenti pro lidi nic nedělají. Ve skutečnosti existují dvě možnosti – sjednocení všech se všemi nebo oddělení bosenského Srbska. Jestli Srbové chtějí žít ve vlastním státě, je to jejich věc a my budeme pokračovat v naší revoluci. Nejsem idiot, nenutila bych Srby žít v jednotné Bosně, jak se o to pokoušela generace našich rodičů. Aby bylo jasné: myslím, že Bosňané mají plné právo bránit se v případě srbské agrese, ale teď je úplně jiná situace. A taky je důležité pochopit, že vojáci bosenské armády nejsou nezávislí lidé, kteří vzali do ruky zbraň, aby bránili svoje rodiny, vojáci slouží státu.

Více na Čsaf.cz
Bosna: Naše protesty jsou organizované zdola
Bosna se bouří, demonstranti v Sarajevu zapálili prezidentský palác
Situace v Bosně se po třídenních bouřích uklidňuje
Protests Across Bosnia Are A "Collective Nervous Breakdown"
Vítězný únor v Bosně a Hercegovině?
Bosnia and Herzegovina Teach EU a Lesson in Democracy: “People know what they want!”