Informace BIS o vývoji na extrémistické scéně ve 4. čtvrtletí 2013 určené pro MV

17.03.2014 21:35

Informace BIS o vývoji na extrémistické scéně ve 4. čtvrtletí 2013 určené pro MV


PRAVICOVĚ EXTREMISTICKÁ SCÉNA

Hlavní prioritou Dělnické strany sociální spravedlnosti ve sledovaném období byl její úspěch v předčasných parlamentních volbách. Z tohoto důvodu se strana snažila profitovat z protiromské rétoriky a v říjnu 2013 upořádala ještě několik předvolebních mítinků a demonstrací v lokalitách, kde v minulosti docházelo k eskalaci problémů v oblasti mezietnického soužití. Nicméně ani tyto aktivity nepřinesly DSSS vyšší podporu.
 

LEVICOVĚ EXTREMISTICKÁ SCÉNA
Levicoví extremisté se ve sledovaném období zapojili do protestů proti akcím, které pořádali představitelé krajní pravice. Zřejmě největší z nich se uskutečnil dne 17. listopadu 2013 v Praze pod názvem „Protest proti zneužívání dne studentů“. Akce se zúčastnilo cca 500 osob, mezi nimi se nacházeli zástupci z řad anarchoautonomní i marxisticko-leninské části extremistické levice.

Levicoví extremisté participovali i na dalších akcích jiných subjektů. Například zástupci marxisticko-leninské scény se zúčastnili dne 5. října 2013 v Praze na Výstavišti tradiční slavnosti Haló novin, kterou spolupořádala Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), či dne 17. listopadu 2013 v Praze pietního aktu k „Uctění památky Jana Opletala”, organizovaného KSČM.

Anarchisté uspořádali i samostatné akce. Například dne 10. října 2013 v Praze zorganizovali „Protestní průvod s happeningem na podporu (nejen) maďarských lidí bez domova”. Akce končila před budovou velvyslanectví Maďarské republiky, kde proběhl happening. Zúčastnilo se jí cca 50 osob.

Jistou aktivitu bylo možné zaznamenat v oblasti squattingu, když byla dne 24. října 2013 na několik hodin obsazena prázdná budova ve Washingtonově ulici. Akce měla demonstrativní charakter, jejím cílem bylo upozornit na množství opuštěných a chátrajících nemovitostí v Praze.
Více na VoiceOfAnarchoPacifism.org