Jak nás viděl svět - Sametová revoluce 1989 pohledem zahraničních televizních štábů

29.06.2014 23:05