Kdo se narodí chudý, má smůlu. Šance zbohatnout je mizivá

27.06.2014 17:35

Američtí sociologové díky 30letému výzkumu dospěli k závěru, že sociální mobilita v chudinských čtvrtích prakticky neexistuje.
...

Toho se ale mladým lidem z chudých rodin ve většině případů nedostává. V osmadvaceti letech měla vysokoškolské vzdělání pouhá 4 % účastníků výzkumu. V případě lidí ze zajištěných rodin se přitom univerzitním diplomem může prokázat téměř polovina (45 %) dotazovaných.

"Tam, kde svůj život začnete, ho s největší pravděpodobností i skončíte. S tím, jak jsme na tom všem pracovali, jsme postupně získali zcela střízlivý pohled na sociální mobilitu," konstatuje Alexander ve studii nazvané Dlouhý stín: Rodinné zázemí, znevýhodněná městská mládež a její dospívání.
Více na Aktuálně.cz