Kuchařky bez domova - Jako doma

18.03.2014 16:12

Nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. Myšlenka „kuchařek“ bez domova se zrodila s uvědoměním, že mnohé klientky azylových domů by se chtěly nějak přínosně zapojit do společnosti, ale bohužel je to (kvůli hlubokému znevýhodnění) často obtížné. Jako doma proto nabízí lidem bez přístřeší možnost, aby veřejně prezentovali své umění, a sami tím napomohli změně společenského vnímání bezdomovectví.

Stánky s jídlem z dílny našich kuchařek jsou umístěny na různých farmářských trzích napříč Prahou a stávají se zde místem setkávání veřejnosti a lidí bez domova.  Umění nezvyklých kuchařek je doprovázeno fotografickou výstavou na téma bezdomovectví. Cílem této aktivity je prolomení bariér mezi veřejností a lidmi bez domova. Víme totiž, že veřejnost a lidé bez domova jsou na míle vzdáleni. Obestřeni neporozuměním, stigmatem a studem, často jim nezbývá, než se uzavřít do samoty a odloučení. Není divu. Většinovou společností jsou vnímáni převážně negativně. Jaké jsou však jejich příběhy? Co umějí a jací vlastně jsou? Přijďte se podívat a ochutnat.

Kuchařky bez domova