Ministerstvo vnitra připravuje novelu shromažďovacího zákona

22.08.2014 08:22

Na základě zkušeností z demonstrací v minulých letech v řadě českých měst zpracovalo Ministerstvo vnitra novelu zákona o právu shromažďovacím. Termín pro předložení návrhu novely vládě je do konce října 2014, navrhovaná účinnost je od 1. 7. 2015.

Cílem novelizace je posílit pravomoci obecního úřadu v okamžiku oznámení shromáždění. V současné době totiž obce mohou jen velmi těžko regulovat např. konkrétní místo konání shromáždění, případnou kolizi dvou shromáždění nebo shromáždění s kulturní, sportovní či jinou akcí (koncert, vánoční trhy). Navíc bude obecní úřad dále moci rozhodnutím upravit podmínky konání shromáždění, pokud bude dáno riziko narušení veřejného pořádku, ochrany majetku apod. Doposud bylo možno shromáždění jen zakázat, z nemnoha důvodů uvedených v zákoně, a obecní úřad nemohl svolavatelům ukládat závazně povinnosti, mohl se maximálně jen snažit o dohodu.
Více na Romea.cz
Maskování na ulici bude legální. Vnitro mírní pravidla