Na mosteckém magistrátu proběhly dvě protestní akce MSS

02.08.2014 16:24

Ve dnech 8. a 9. 7. 2014 zorganizovala MSS dva protesty na mosteckém magistrátu. Akce byly dalším krokem v kampani, která reaguje na úřední šikanu sedmiletého Jakuba, jež se dopustila referentka Romana Vojtová. Předchozími kroky MSS bylo kolektivní předáni dopisu a dvojjazyčná výzva k odesílání protestních e-mailů. Romana Vojtová pracuje na mosteckém magistrátu, kde se zabývá sociálně-právní ochranou dětí. Právě proto byly protesty směřovány sem. Jejich cílem bylo informovat o sporu další lidi, apelovat na ně, ať naši snahu podpoří a zvýší tím šanci, že R. Vojtová přizná pochybení a sjedná nápravu v souladu s cíli, které jsme definovali.
Více na Alerta.cz
Výzva k protestu proti úřední šikaně dítěte v Mostě