O ubolených lúzroch

17.03.2014 21:26

O ubolených lúzroch

V roku 1939 prišli páni psychológovia John Dollard a Neal Miller s tézou, že agresia vzniká ako dôsledok frustrácie. Je takmer isté, že tak vznikala aj pred rokom 1939 a bol jej dostatok, iba všímavých psychológov bol do roku 1939 nedostatok. Isté je, že Kain bol prvý frustrovaný človek a všetci vieme, ako to dopadlo. A Hospodin, vidiac prvú ním navodenú frustráciu a ňou navodenú agresiu vedúcu k prvej vražde (Kainovho brata Ábela), bol prvým frustrovaným Hospodinom. A potom bol kvôli ľudstvu frustrovaný ešte veľakrát.

Tí holohlaví mládenci majú spoločné niečo, čo si už opakovane všimli aj sociológovia. Ako skupina vynikajú totiž v tom, že ako jednotlivci nevynikajú vlastne v ničom. Ale vôbec v ničom. Ani muzikanti nie sú poriadni, ani literáti, ani maliari, ani doktori medicíny, ani inžinieri, ba ani inštalatéri či iní hrdí machri remeselníci. To by teda asi nemal byť problém plodiaci takú strašnú frustráciu, veď absolútna väčšina nás ľudí (to je ten svinský dôsledok Gaussovej krivky, podľa ktorej sú rozložené ľudské schopnosti) nevyniká vôbec v ničom.
Více na Sme.sk