V hlavách máme univerzální jazyk – jedna z myšlenek Noama Chomského

27.06.2014 17:25

Profesor, lingvista, filozof a společenský kritik Noam Chomsky proslul mimo jiné svou teorií univerzální gramatiky. Ta považuje řeč za geneticky predisponovanou; vrozená šablona slouží jako matrice, na kterou pak člověk napasuje kterýkoli z jazyků. Noam Chomsky se pokusil svou teorii přiblížit v Hyde Parku Civilizace, kam americký lingvista přijal pozvání jako vzácný host.
...
"Jazyky nikdy nepoužívají lineární blízkost, ale používají strukturální blízkost, což je mnohem komplikovanější koncept. Ten je univerzální všem konstrukcím, všem větám," přiblížil proslulý lingvista. Dítě se podle něj nemůže naučit, že musí ignorovat lineární pořadí v jazyce a upřednostňovat strukturální vztahy. Přesto to všechny děti vědí, aniž by je to kdokoliv přímo učil. Písmo při srovnávání jazyků nehraje roli, tvrdí Noam Chomsky. Představuje relativně nedávný vynález, navíc to není vůbec tak dlouho, co se většina lidí stala gramotnými.
Více na ČeskáTelevize.cz
Noam Chomsky na csaf.cz
Když svině kvičí
Chomsky v zemi pomazánkového másla
Chomskyho návštěva ČR na kost obnažila nevzdělanost a ignoranci mnoha Čechů 
Anarchista Chomsky volá po samosprávě