V srdci pekla - Svědectví Salmena Gradowského o koncentračním táboře v Birkenau

25.05.2014 19:23

Dokument "V srdci pekla" napsal v průběhu roku 1944 ve vyhlazovacím táboře Osvětim -Birkenau vězeň Gradowski, člen sonderkomanda - zvláštního komanda vězňů nasazených v krematoriích a u plynových komor. Jde o autentický text, který podrobně, i když v uměleckém podání, popisuje likvidaci zářijových transportů v rodinném táboře BIIb, a to až po zpopelnění osob usmrcených plynem. O autorovi víme, že pracoval před válkou v otcově obchůdku v polském Suvalku a neustále snil o tom, že se vystěhuje s celou svou rodinou i rodinou své manželky do Izraele. Široká rodina Gradowského byla internována v Osvětimi 8. prosince 1942. Salmen Gradowski byl ihned vybrán do sonderkomanda pro práci v krematoriu a zbytek jeho rodiny byl ještě téhož dne odveden do plynu. Šestnáct měsíců poté - v březnu 1944 - se Gradowski pustil do psaní dokumentu, který otřesným způsobem přibližuje atmosféru v táboře i mezi členy sonderkomanda.

Námi publikovaný text představuje pouze výtah z jedné ze tří kapitol Gradowského díla. Jednotlivé kapitoly jsou nadepsány "Měsíční noc", "Český transport" a "Rozdělení".
Více na AcwSaloon.cz