VOICE OF ANARCHOPACIFISM

25.05.2014 19:32

VOICE OF ANARCHOPACIFISM je volná komunita hlásící se k ideám anarchismu a antiautoritářství. Nemá žádná pevně daná názorová „minima“ a veškeré ideologické základy jsou vytvářeny názorovými průsečíky svých členů a spolupracovníků. Odmítá násilí jako programový prostředek společenské změny. Většina idejí je čerpána z anarchopacifismu a ostatních anarchistických směrů. Snaží se podporovat všechny aktivity, jak vlastní, tak i konané někým jiným, považované za přínosné pro společenské změny, vedoucí k společnosti založené na svobodě a rovnosti.   

VOICE OF ANARCHOPACIFISM.org